Regulamin
Spis treści

  Właścicielem sklepu internetowego BZP.SKLEP.PL jest firma:

   

  Tomasz Polak, "Biznesmeni z podwórka"

  ul. Karłowicza 18/2

  43-300 Bielsko-Biała

  tel. 508 208 875 lub 512 276 976

  @ - biznesmenizpodworka@onet.eu

  NIP : 547-204-17-24

  REGON : 240853700

   

  • W sklepie BZP.SKLEP.PL zakupów dokonuję się tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową http://www.bzp.sklep.pl
  • Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym BZP.SKLEP.PL są wartościami brutto i zawierają podatek VAT.  
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zwłaszcza pola numeru telefonu. Zamówienia, które nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni roboczych, bedą usuwane z systemu.
  • Klienci są informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.  
  • Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.  
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane bedą przepisy polskiego prawa cywilnego.  
  • Autorzy serwisu dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane informacje były prawdziwe i aktualne.  
  • Dane osobowe Klienta, przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Na życzenie klienta usuwamy dane z bazy po zrealizowaniu zamówienia, wystarczy dodać w komentarzu zamówienia taką informację.  
  • ŻADNE PROMOCJE NIE ŁĄCZĄ SIĘ ZE SOBĄ CHYBA, ŻE W TREŚCI PROMOCJI JEST ZAZNACZONE INACZEJ !

   

  PŁATNOŚĆ :

   

  Do wyboru oferujemy dwa  rodzaje płatności : przedpłata oraz płatność przy odbiorze. Przedpłaty można dokonywać bezpośrednio na nasze konto :
  07114020040000340251572354
   
  Tomasz Polak
  Karłowicza 18/2
  43-300 Bielsko-Biała

  lub za pomocą błyskawicznych przelewów PayU. 

  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. 

   

   

  Płatności przy odbiorze dokonuje się gdy otrzymasz towar od listonosza lub kuriera.

   

  WYSYŁKA :

   

  Paczki wysyłamy za pośrednictwem Poczy Polskiej lub firmy kurierskiej. Wszystkie dostępne opcje wysyłki będą widoczne dla klienta podczas procesu reaizacji zamówienia. Wszystkie przedmioty wysyłamy dobrze zapakowane w kartony lub koperty bąbelkowe. 

   

  REKLAMACJA TOWARU :

   

   

  - Sprzedawca przestrzega obowiązku dostarczania Produktów pozbawionych wad.
  - Sprzedawca stosuje procedurę rozpatrywania reklamacji w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w art. 556-576.
  - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym.
  - Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
    Reklamacje z tytułu rękojmi można zgłaszać poprzez przesłanie reklamowanego produktu do sklepu na adres : Tomasz  Polak, "Biznesmeni z podwórka", ul. Karłowicza 18/2,  43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem : „REKLAMACJA”. Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć opis zauważonej wady wraz z określeniem żądania klienta   przewidzianego w ramach rękojmi. 
  - Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

   

  ZWROTY :

   

  Prawo do odstąpienia od umowy :

   

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

   

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

   

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas :

  Tomasz Polak, "Biznesmeni z podwórka"

  ul. Karłowicza 18/2

  43-300 Bielsko-Biała

  biznesmenizpodworka@onet.eu

   

  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

   

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

   

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

   

  Skutki odstąpienia od umowy :

   

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

   

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   

  Poniżej znajduje się również ustawowy wzór formularza odstąpienia od umowy: 


  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  - Adresat :

  Tomasz Polak, "Biznesmeni z podwórka"
  ul. Karłowicza 18/2
  43-300 Bielsko-Biała
  biznesmenizpodworka@onet.eu 

   

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):


  - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  - Adres konsumenta(-ów)

  - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  - Data

  (*) Niepotrzebne skreślić.

   

  Przyjęcie zwrotu znacznie uprości nam dołączenie formularza zwrotu/wymiany dostępnego pod linkiem :  KLIKNIJ

   

  WYMIANA TOWARU:

   

   

  • Do paczki zwrotnej należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu/wymiany dostępny pod linkiem : KLIKNIJ
  • Adres do wymiany :
   Tomasz Polak, "Biznesmeni z podwórka"
   Karłowicza 18/2
   43-300 Bielsko-Biała
  • Wymiana towaru wiąże się z koniecznością opłacenia ponownej wysyłki do klienta
  • NIE ODBIERAMY PACZEK WYSŁANYCH ZA POBRANIEM , takie paczki wracają do nadawcy na jego koszt ! 

   

   

  POLITYKA PRYWATNOŚCI


   

  Polityka prywatności bzp.sklep.pl 


  Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

   

  Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

   

  Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w bzp.sklep.pl .

   

  I. Kto jest administratorem danych osobowych bzp.sklep.pl ? 


  Administratorem danych osobowych bzp.sklep.pl (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: 

  Tomasz Polak, „Biznesmeni z podwórka”

  Ul. Karłowicza 18/2

  43-300 Bielsko-Biała

  NIP: 547-204-17-24

  REGON: 240853700

  CEIDG: 61553

   

  Administrator zarejestrował u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie bzp.sklep.pl, który znajduje się w księdze numer 125178. 

   

  II. Jak chronimy Twoje dane osobowe? 


  Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożył w bzp.sklep.pl politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę Twoich danych osobowych.

   

  Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

  A. Certyfikat HomeSSL firmy home.pl. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a bzp.sklep.pl jest szyfrowana 128-256 bitowym kluczem.

  B. Dostęp do Twoich danych osobowych, mają tylko ci pracownicy bzp.sklep.pl, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

  C. System IT bzp.sklep.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

   

  Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

   

  Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

   

  III.   Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

   

  A. Rejestracja 

  W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w bzp.sklep.pl, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i pieniądze, gdyż zarejestrowani klienci uczestniczą w programie lojalnościowym i uzyskują rabaty za wcześniej dokonane zakupy.

   

  Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać lub uzupełniać dane z bzp.sklep.pl. 

   

  W trakcie rejestracji prosimy o:

  1. imię i nazwisko – niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
  3. 3. e-mail – niezbędny do logowania do bzp.sklep.pl i komunikacji związanej z korzystaniem z bzp.sklep.pl;

  4.   numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez      przewoźników) 

   

  Dane podane w trakcie rejestracji są przetwarzane wyłącznie przez bzp.sklep.pl i nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. 

   

  B. Złożenie zamówienie 

  W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

   

  Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie: 

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;

  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

  3. e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;

  4. numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

   

  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

  2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

  3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

   

  W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie: 

  1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

  2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

  3. numer NIP – niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży. 

   

  Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez bzp.sklep.pl i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie: 

  1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są : 

  a. Poczta Polska

  b. DPD - usługi kurierskie

  2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego: 

  a. Subiekt GT firmy Insert 

   

  W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie są w żaden sposób dostępne lub przechowywane przez bzp.sklep.pl. 

   

  bzp.sklep.pl współpracuje z następującymi operatorami płatności: 

  a. Dotpay S.A. operatora serwisu dotpay.pl

   

  C. Subskrypcja newslettera 

  W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w bzp.sklep.pl lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera. 

   

  Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez bzp.sklep.pl. 

   

   

   

  IV. Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na bzp.sklep.pl 

   

  A. bzp.sklep.pl (serwer) 

  System informatyczny, z którego korzysta bzp.sklep.pl automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z bzp.sklep.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na bzp.sklep.pl i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji bzp.sklep.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. 

   

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

   

  B. SprawdzonySklep.pl (cookies) 

  bzp.sklep.pl wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia bzp.sklep.pl rozpoznania Ciebie i dostosowania bzp.sklep.pl do Twoich potrzeb.

   

  bzp.sklep.pl wykorzystuje cookies do:

  1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut, po czym cookie jest kasowane);

  2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

  3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania bzp.sklep.pl (sesja trwa 30 dni, po czym cookie jest kasowane);

  4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania bzp.sklep.pl.

   

  W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z bzp.sklep.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania.

   

  Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w bzp.sklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

   

  C. Google Analytics (cookies) 

  Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez bzp.sklep.pl źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

   

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 

   

  Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania bzp.sklep.pl.

   

  Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w bzp.sklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.   

  D. Google AdWords (cookies) 

  Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez bzp.sklep.pl oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

  Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

   

  Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

   

  Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego działania bzp.sklep.pl.

   

  Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w bzp.sklep.pl chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

   

  V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów bzp.sklep.pl 


  bzp.sklep.pl bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w bzp.sklep.pl linki do innych stron internetowych. bzp.sklep.pl nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe. 

   

  VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych 


  W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, bzp.sklep.pl dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

  VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa bzp.sklep.pl 


  bzp.sklep.pl zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania bzp.sklep.pl lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

   

  O takiej zmianie bzp.sklep.pl powiadomi drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności. 

  Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://bzp.sklep.pl/Polityka-Prywatnosci-cabout-pol-10.html

   

  VIII. Kontakt 


  bzp.sklep.pl kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

   

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 508208875 lub e-mail biznesmenizpodworka@onet.eu . 

  W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 508208875 lub e-mail biznesmenizpodworka@onet.eu . 

   

  W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: 

  Tomasz Polak, „Biznesmeni z podwórka”

  Karłowicza 18/2

  43-300 Bielsko-Biała

   

  Wersja 1.1 (Bielsko-Biała, dnia 03.04.2013) 

   

   

  Życzymy udanych zakupów !

  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij
  pixel